Badania słuchu w NZOZ PROMEDICA

Główne cele badań słuchu to:

  • diagnostyka chorób uszu,
  • wykrycie niedosłuchu, rozpoznanie jego rodzaju i przyczyny,
  • poszerzenie diagnostyki neurologicznej.

Prawidłowa diagnostyka słuchu powinna składać się z kilku badań. Dzielą się one na:

  • subiektywne – wymagające aktywnej współpracy pacjenta;
  • obiektywne – wykorzystywane do wyznaczenia progu słyszenia u dzieci, osób nieprzytomnych i/lub jako potwierdzenie wyników subiektywnych;
  • progowe – pozwalają określić progowy poziom dźwięku, które pacjent słyszy; najczęściej wykonywane dla kilku częstotliwości;
  • nadprogowe – ich celem jest głównie określenie miejsca uszkodzenia słuchu, wykonywane powyżej progowego poziomu słyszenia.

W naszym gabinecie diagnostyki narządu słuchu wykonywane są badania takie jak: otoskopia, audiometria tonalna, audiometria mowy, audiometria impedancyjna, próba SISI, badanie stroikami, a także test obrotowy i charakterystyka szumów usznych. Tylko zestaw kilku badań pozwala na prawidłowe rozpoznanie miejsca uszkodzenia narządu słuchu, postawienie diagnozy, dostosowanie leczenia lub – jeśli to konieczne – dopasowania odpowiedniego aparatu słuchowego.

Nasi specjaliści zawsze omawiają wyniki badań z pacjentem.

Przebieg badań

Otoskopia

Badanie stroikami

Przykładowe wyniki przeprowadzonych testów

Wyniki badań audiometrii tonalnej

Przykładowy wynik audiometrii mowy

Przykładowe wyniki tympanometrii:

Umów sie na badanie słuchu

Wystarczy się z nami skontaktować