Aparaty słuchowe

W naszym gabinecie oferujemy nowoczesne cyfrowe aparaty słuchowe różnych producentów. Umożliwia to dobór i dopasowanie najlepszego rozwiązania zarówno do stopnia i rodzaju uszkodzenia słuchu, jak i do indywidualnych potrzeb i preferencji pacjenta.

Zasada przetwarzania dźwięku we wszystkich aparatach słuchowych jest taka sama. Każde urządzenie posiada mikrofon, wzmacniacz i słuchawkę. Elementy te odgrywają ważną rolę we wspomaganiu słyszenia. Mikrofon wychwytuje dźwięki z otoczenia, które są wzmacniane przez wzmacniacz i odpowiednio przetwarzane przez procesor. W kolejnym kroku są przesyłane do słuchawki, a stamtąd trafiają do kanału słuchowego i dalej poprzez kolejne odcinki drogi słuchowej do mózgu, gdzie są w odpowiedni sposób interpretowane.

Aparaty słuchowe różnią się między sobą wyglądem i zaawansowaniem technologicznym.

Najczęściej spotykane rodzaje aparatów słuchowych to:

Zauszne aparaty słuchowe

Aparaty zauszne umiejscowione są za uchem, a dźwięk do kanału słuchowego dostarczany jest za pomocą wkładek różnego typu. Są one odpowiednie do wszystkich rodzajów i stopni niedosłuchu.

Do aparatów klasycznych dołączone są indywidualne wkładki uszne na standardowym wężyku.

  Do aparatów na wężyku life dołączone są indywidualne wkładki uszne typu Slim lub końcówki uniwersalne.   Zauszne aparaty słuchowe typu RITE/RIC

Z ang. Receiver-In-The-Ear/ Receiver-In-Canal) to najmniejsze aparaty zauszne, których słuchawka wprowadzana jest bezpośrednio do kanału słuchowego zewnętrznego za pomocą cienkiego przewodu. W aparatach RITE stosuje się końcówki uniwersalne lub indywidualne wkładki typu RIC nakładane bezpośrednio na słuchawkę, które są dobierane w zależności od głębokości niedosłuchu. Dlatego też aparaty te mogą być stosowane przy różnych ubytkach słuchu, od lekkiego po głęboki.

Wewnąwtrzuszne aparaty słuchowe

Aparaty wewnątrzuszne umiejscowione są w przewodzie słuchowym, dlatego też obudowa do tego typu aparatów jest wykonywana indywidualnie dla każdego pacjenta.

Rozróżnia się kilka modeli aparatów wewnątrzusznych w zależności od ich wielkości:

CIC  (ang. Completely-In-the-ear-Canal) – aparaty wewnatrzkanałowe są najmniejsze i najbardziej dyskretne. Stosowane przy niedosłuchach lekkich i średnich.

ITC (ang. In-The-ear-Canal)  – aparaty kanałowe są również dyskretne, choć nieco większe niż CIC. Przeznaczone od lekkich do znacznych niedosłuchów.

ITE (ang. In-The-ear) – aparaty pełnomałżowinowe to największe aparaty wewnątrzuszne. Preferowane dla osób ze średnim, znacznym lub głębokim ubytku słuchu.